פטנט הוא הזכות הבלעדית המוענקת לממציא לנצל אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, ובתנאי שהאמצאה היא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית שאינה מובנית מאליה.

המשרד מלווה ומייעץ ללקוחות בכל הנוגע להגנה על אמצאות ועל פטנטים. המשרד עובד בשיתוף פעולה עם עורכי פטנטים מישראל ומחו”ל, על מנת להבטיח שהאמצאה של הלקוח תוגן באופן מיטבי. השירות המקצועי של המשרד כולל ליווי ברישום הפטנט; הסכם רישיון לפטנט; מסחור ומכירה של הפטנט; וייצוג בבית משפט בתיקי הפרת פטנט.

מהי אמצאה שעליה ניתן פטנט?

האמצאה צריכה להיות חדשה. אמצאה נחשבת לחדשה אם לא התפרסמה בפומבי, בין בישראל ובין בחו”ל, לפני שהוגשה הבקשה לרישום פטנט.

מהי ההתקדמות ההמצאתית שנדרשת על מנת לזכות בהגנת פטנט?

נדרשת התקדמות המצאתית שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר התפרסמו, לפני תאריך הגשת הבקשה לפטנט.

איך מגינים על המצאה?

כדי לקבל הגנת פטנט יש להגיש לרשם הפטנטים בקשה מסודרת לרישום פטנט, לפרט בה את האמצאה, את האלמנטים שעליהם מבקשים להגן באמצעות הפטנט, וכן את היקף ההגנה הנדרשת, דבר שמכונה – “תביעות הפטנט” (“Patent Claims”).

חשוב לזכור, שהגנת פטנט היא הגנה טריטוריאלית. כלומר, רישום פטנט בישראל בדרך כלל לא יבטיח לממציא הגנה או זכות לפטנט בחו”ל. המשמעות היא, שחשוב לגבש אסטרטגיות רישום והגנה על הפטנט לפני שמגישים את הבקשה בישראל (או בחו”ל). זאת, קודם כל כדי להבטיח הגנה בשווקי היעד העיקריים. כמו כן, חשוב לוודא שהרישום בישראל לא יפגע באפשרות להגיש בקשה לפטנט בחו”ל.

נקודה חשובה נוספת שכדאי לדעת – פרסום האמצאה לפני הגשת בקשה לרישום פטנט עלול להביא לדחיית הבקשה ולשלילת הפטנט (אפילו אם כבר נרשם!). הפרסום יכול להתבצע בכתב או בעל פה, בכל אופן שבעל מקצוע יכול לבצע את האמצאה לפי המידע שפורסם. פרסום יכול גם להיות ניצול מסחרי של האמצאה או הצגתה באופן פומבי. לכן חשוב להקפיד לבצע רישום מסודר של הפטנט לפני שמפרסמים את האמצאה או מתחילים לשווק אותה.

יש לכם שאלה לגבי פטנטים? – צרו עמנו קשר.

האמור לעיל הוא סקירה כללית ואינו מהווה ייעוץ משפטי. ייעוץ משפטי מקצועי מחייב בדיקה פרטנית של הנסיבות הספציפיות.

    צרו קשר