סימן מסחר הוא הגנה משפטית שניתנת לתווים ולסמלים שמשמשים אדם או עסק לשם סימול מוצרים או שירותים שהם מייצרים או מספקים. מותגים רבים הם סימני מסחר. בעל הסימן מבדל את מוצריו או את שירותיו מאחרים באמצעות סימן המסחר שלו.

המשרד מלווה ומייעץ ללקוחות בכל הנוגע להגנה על סימני מסחר בישראל ובחו”ל. הייעוץ של המשרד בתחום זה נעשה בשילוב ידע משפטי במגוון תחומים משיקים, כולל עוולות מסחריות, זכויות יוצרים, דיני עשיית עושר, ועוד.

המשרד מייצג בארץ ומטפל בסימני המסחר של חברות בינלאומיות מהמובילות בתחומן, מהמזרח הרחוק, ממרכז אסיה, מאירופה ומצפון אמריקה.

הליווי המקצועי של המשרד כולל:

  • רישום סימן מסחר בישראל;
  • רישום סימן מסחר בחו”ל;
  • רישום סימן מסחר בינלאומי;
  • טיפול בהתנגדויות ובהליכים מול רשם סימני מסחר;
  • ביטול סימנים רשומים;
  • מכירת והעברת זכויות בסימני מסחר;
  • ייצוג בבית הדין של רשם סימני מסחר ובבתי המשפט בתיקי סימן מסחר; ועוד.

מה נחשב לסימן מסחר?

סימן מסחר יכול להיות מורכב ממילים, מאותיות, מסמלים, מאיורים או משילוב שלהם. לוגו יכול להיות מוגן כסימן מסחר. בנסיבות מסויימות סימן מסחר יכול להיות גם מוצר תלת ממדי, צבעים מיוחדים, סיסמת פרסום ואפילו צלילים, ובתנאי שיש בהם אלמנטים המבדלים ומבחינים אותם מאחרים.

איך מגינים על סימן מסחר?

לשם הגנת סימן מסחר יש להגיש בדרך כלל בקשה לרישום סימן מסחר. במועד הגשת הבקשה יש להחליט מה הטובין (המוצרים) או השירותים שלגביהם ירשם הסימן. הבקשה עוברת בחינה במחלקת סימני מסחר ברשות הפטנטים. מחלקת סימני מסחר בודקת האם הסימן הוא בעל אופי מבחין, האם הוא מטעה או דומה לסימנים אחרים שכבר רשומים. כמו כן נבדק, האם הסימן אינו מהווה מונח שנמצא בשימוש הכלל או בשפת היומיום (מה שמכונה – מונח גנרי או מונח תיאורי), שאז אין לתת בו בלעדיות רק לגורם אחד.

במקרים מסויימים סימן מסחר יכול ליהנות מהגנה גם בלי שנרשם, וזאת כשמדובר על סימני מסחר מוכרים היטב. כלומר, סימנים שכתוצאה ממאמצי שיווק ופרסום הם מוכרים בקרב חלק ניכר מהציבור. סימנים כאלה מוגנים כסימני מסחר, גם אם לא נרשמו באופן פורמאלי.

לבעל סימן מסחר רשום או לבעל סימן מסחר מוכר היטב יש זכות בלעדית להשתמש בסימן, ומי שמשתמש בסימן זהה או דומה ללא רשות, לרבות לצורך ייצור, שיווק, מכירה או פרסום, עלול להפר סימן מסחר.

חשוב לזכור, שהגשת בקשה לרישום סימן מסחר אינה סוף פסוק. ראשית, יש לוודא שהסימן נרשם כראוי על הטובין או על השירותים הרלבנטיים, שאחרת בעל הסימן עלול למצוא את עצמו ללא הגנה מספקת. שנית, בקשה לרישום סימן מסחר עלולה להיתקל בהתנגדויות לרישום מצד מתחרים או גורמים מעוניינים אחרים, ובהעדר טיפול משפטי נכון היא עלולה להידחות והסימן לא ירשם ולא יזכה להגנה. שלישית, גם אחרי הרישום אין זה סוף פסוק, שכן בנסיבות מסויימות ניתן לבטל סימן שכבר נרשם.

כדאי גם לדעת, שביטול סימן מסחר יכול להיות גם תוצאה של הליך משפטי בו נוקט בעל הסימן כנגד מפר, וזאת אם הנתבע מצליח לשכנע את בית המשפט שהסימן מלכתחילה נרשם שלא בצדק.

כדי שלא לעמוד במצב בו בקשת רישום סימן מסחר נדחית, או סימן מסחר מבוטל לאחר שכבר נרשם, קיימת חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי מקצועי ולגבש מראש אסטרטגיית טיפול נכונה.

הגנת סימן מסחר היא הגנה טריטוריאלית – כלומר, רישום סימן מסחר בישראל בדרך כלל לא יבטיח הגנה על הסימן בחו”ל. המשמעות היא, שחשוב לגבש גם אסטרטגיית רישום והגנה על הסימן בחו”ל, ובמקרים הרלבנטיים להגיש בנוסף לבקשת הרישום בישראל גם בקשת רישום בחו”ל או בקשה בינלאומית (באמצעות פרוטוקול מדריד).

* בתמונה – סימן המסחר של חב’ המכוניות סובארו.

יש לכם שאלה לגבי סימני מסחר? – צרו עמנו קשר.

האמור לעיל הוא סקירה כללית ואינו מהווה ייעוץ משפטי. ייעוץ משפטי מקצועי מחייב בדיקה פרטנית של הנסיבות הספציפיות.

 

    צרו קשר