סוד מסחרי הוא מידע עסקי שנותן לבעליו יתרון מסחרי על פני המתחרים. כמובן שהמידע צריך להיות חסוי, לא להיחשף ברבים, ולהישמר באופן כזה שאחרים אינם יכולים לגלות אותו בקלות.

גיא קדם, משרד עורכי דין מייצג ומייעץ בכל הנוגע להגנה על סודות מסחריים ותעשייתיים.

הליווי המקצועי כולל איתור של המידע העסקי המהווה סוד מסחרי, יצירת מעטפת הגנה משפטית נכונה, מניעת תחרות של עובדים ושל ספקים, ניסוח הסכמי סודיות ואי תחרות, וייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה בתביעות גזל סוד מסחרי ותחרות לא הוגנת.

מה נחשב להפרה של סוד מסחרי?

פעמים רבות סודות מסחריים הם הנכס העיקרי של עסק, והם אלה שמבדלים עסק אחד ממשנהו, ומהווים גורם מרכזי בהצלחה המסחרית.

מצב דברים שבו סוד מסחרי נחשף בפומבי או שנעשה בו שימוש בלתי מורשה עלול להיות “חלום הבלהות” של כל עסק.

שימוש לא מורשה בסוד מסחרי מוגדר בחוק עוולות מסחריות כ”גזל סוד מסחרי”. גזל סוד מסחרי יכול להיות לקיחה פיזית ללא רשות של חומרה שעליה נמצא הסוד, והוא יכול להיות גם שימוש במידע או בנתונים ללא רשות, בניגוד לחוזה או תוך הפרת יחסי אמון (לדוגמא – יחסי עובד ומעביד).

גם קבלה של סוד מסחרי או שימוש בו על ידי צד שלישי יכולים להוות גזל סוד מסחרי. זאת אם הצד השלישי יודע או שהדבר גלוי על פניו, שהסוד נמסר לו לאחר שהושג באופן אסור.

מה הפיצוי שמגיע במקרה של הפרה?

מי שסוד מסחרי שלו נגזל זכאי לפיצויים ללא הוכחת נזק של עד 100,000 שקלים לכל עוולה. כמובן שאם הנזק הוא גבוה יותר, ניתן לתבוע סכום פיצוי גדול יותר.

איך להגן על סודות מסחריים ותעשייתיים?

עסק יכול להשיג סודות מסחריים של המתחרה באמצעות ריגול תעשייתי, אלא שהדבר לא כל כך פשוט מבחינה טכנית, ולא תמיד אמצעי ושיטות הריגול התעשייתי הם חוקיים.

דרך פשוטה הרבה יותר היא לגייס עובדים של המתחרה. לעובדים יש מטבע הדברים נגישות רבה למידע עסקי פנימי, וזה כולל פעמים רבות גם סודות מסחריים, שאותם הם יכולים לקחת איתם ולעבור למתחרה.

הקושי הוא, שלא תמיד מה שבעל העסק חושב שהוא סוד מסחרי אכן נכנס להגדרה המשפטית “היבשה” של סוד מסחרי. מאותה סיבה גם לא תמיד הסכמי סודיות או אי תחרות שעליהם חותמים עובדים או ספקים מקבלים תוקף משפטי. פעמים רבות ההסכמים מנוסחים באופן שגוי וגורף, בבחינת “תפסת מרובה לא תפסת”, ובתי המשפט או בתי הדין לעבודה פוסלים אותם.

בנסיבות אלה קיימת חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי מקצועי, כדי לוודא שאכן הסודות המסחריים של העסק מוגנים כנדרש, ושבאמת מונעים באופן אפקטיבי זליגה שלהם למתחרים, או תחרות פוגענית מצד עובדים או ספקים.

 יש לכם שאלה לגבי סודות מסחריים ותעשייתיים? – צרו עמנו קשר.

 האמור לעיל הוא סקירה כללית ואינו מהווה ייעוץ משפטי. ייעוץ משפטי מקצועי מחייב בדיקה פרטנית של הנסיבות הספציפיות.

    צרו קשר