מטרת ההגנה הניתנת למדגם רשום הינה לתמרץ את יצירתם של עיצובי מוצרים חדשים ומקוריים. המדגם מתגמל את היוצר בזכות בלעדית על עיצובו. המדגם נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. זכות הבלעדיות במוצר החדשני ניתנת לתקופה מוגבלת של חמש שנים, והיא ניתנת להארכה פעמיים, עד לתקופה מקסימאלית של חמש עשרה שנה.

פקודת הפטנטים והמדגמים קובעת שכל  חפץ  בייצור תעשייתי שיש לו עיצוב, צורה, או קישוט הבולטים לעין, והם חדשים או מקוריים, והמוצר לא פורסם, נמכר או שווק בישראל לפני מועד הגשת הבקשה, ניתן לרשום לגביו מדגם.

ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהיא נקלטת בחוש הראיה, ולכן הצורה צריכה להיות כזו שהיא משפיעה על בחירתו של הצרכן את המוצר הספציפי. המשמעות היא, שחפץ שאין בו היבטים אסתטיים או עיצוביים לא ייהנה מהגנת מדגם.

גם קישוטים ועיטורים המופעים על גבי המוצר ראויים להגנת מדגם. כך גם תצוגות מסך מחשב ואייקונים יכולים להירשם כמדגמים, ולנוכח שינויי חקיקה צפויים בישראל – גם פונטים צפויים להיות מוגנים כמדגמים.

העיצוב הראוי להגנה הוא של מוצר תעשייתי. מוצר שמיוצר ביחידות בודדות יכול להיחשב כיצירת אומנות והוא יוגן באמצעות זכויות יוצרים, ולא במדגם. כמו כן, העיצוב המוגן חייב להיות חדש או מקורי. מה ייחשב ל”עיצוב חדש”?! –  עיצוב שהוא שונה מהקיים במועד הגשת הבקשה. הבחינה נעשית באמצעות “מבחן העין”. כלומר, האם העיצוב הוא חדש “בעיני הצרכן הסביר”. הבחינה נעשית באמצעות השוואה והתרשמות כללית בין העיצוב שעליו מבקשים מדגם לבין מוצרים או מדגמים קיימים, כשהם זה לצד זה ובמרחק-מה זה מזה. ההשוואה אינה צריכה להיות מדוייקת, היא אינה כוללת מדידות, ואין הכרח שתהיה זהות בין המוצרים (COPY-PASTE).

לעיתים החידוש יתבטא ברכיב אחד בלבד או אפילו בחיבור חדש בין רכיבים ידועים. מצד שני, שינויים קטנים או וריאנטים הנהוגים במסחר לא יחשבו בהכרח כחדשניים. חריג לכך הוא בתחומים בהם החופש העיצובי מועט, ואז יתכן שיהיה די בשינויים קטנים יחסית.

העיצוב לא בהכרח חייב להיות חדש, הוא יכול גם להיות מקורי. כלומר, עיצוב שבו יושמו אלמנטים מוכרים באופן שונה מהמוכר והידוע באותה עת באותו תחום. למשל, אפשר שיירשם מדגם על מנורת קריאה בצורת קולב בעיצוב מוכר, אם קודם לכן הקולב לא שימש כמנורת קריאה אלא לתליית בגדים.

לא כל עיצוב חדש או מקורי ראוי להגנת מדגם. אם העיצוב של החפץ נגזר רק משיקולים פונקציונאליים, כלומר מוכתב כולו על ידי תפקודו, לא ניתן לרשום עליו מדגם. הגנת מדגם ניתנת לצורה, ובתנאי שיש לה תכונות מעבר לאלה הדרושות כדי לאפשר לחפץ למלא את תכליתו. כמובן שיתרון שמופק ממתן צורה מיוחדת אינו פוסל את הצורה לרישום כמדגם, אבל צורה שכל מטרתה היא להקנות לחפץ שימושיות אינה מוגנת במדגם. ההגנה הרלבנטית לאופן שבו החפץ מתפקד היא בדרך כלל רישום פטנט, ולא מדגם.

יש חשיבות רבה למועד הגשת הבקשה לרישום מדגם. מדגם יירשם על עיצוב שלא פורסם קודם לכן. לכן יש חשיבות מיוחדת להגיש את הבקשה לרישום מדגם לפני תחילת שיווק או פרסום של המוצר, ואפילו לפני הצגתו למשקיעים פוטנציאליים. פרסום מוקדם של המוצר לפני מועד הגשת הבקשה עלול לשלול את הזכות למדגם! פרסום קודם שעלול לפסול מדגם הוא פרסום שנעשה בישראל, אבל נפסק שפרסום באינטרנט שבו ניתן לצפות מישראל דינו כדין פרסום בישראל לכל דבר ועניין. מאידך, בנסיבות מסויימות פרסום שנעשה תוך הפרת חובת סודיות – לא ייחשב לפרסום מוקדם.

מדגם שנרשם מקנה לבעליו את הזכות הבלעדית להשתמש בעיצוב לגבי כל חפץ מכל סוג שנרשם בו המדגם. כל עוד קיימת זכות מדגם אסור לשום אדם להשתמש בעיצוב המוגן או בעיצובים דומים לו לשם מכירת מוצרים או לשם פרסומם.

* בתמונה – Weddell Automobile. עיצוב מכונית שנרשם כמדגם בארה”ב בשנת 1954. מעצב: D.G. Weddell.

יש לכם שאלה לגבי מדגמים? – צרו עמנו קשר.

האמור לעיל הוא סקירה כללית ואינו מהווה ייעוץ משפטי. ייעוץ משפטי מקצועי מחייב בדיקה פרטנית של הנסיבות הספציפיות.

    צרו קשר